Пълна гамата маркучи

 Индустриална техника предлага на българския пазар разнообразна гама от маркучи за всяка потребност.

Маркучи за транспорт на цимент и бетон

Серията обхваща маркучи от устойчив на абразивни материали натурален каучук и полиуретан. Маркучите са предназначени за употреба в строителството и транспортиране на сухи и мокри абразивни медии (пясък, цимент, бетон, мазилки, други). Произвеждат се в диапазона от Ø13 до Ø305 мм и се различават модели за вакуумен транспорт, транспорт под налягане и маркучи за свободно (гравитачно) падане. Работен температурен диапазон: от -30°С до +60°С.

Маркучи за транспорт на гранулирани медии

Серията маркучи е разработена за всякакви производство, при които изходната суровина е във формата на гранулат с размери от 0,7 мм до 7,0 мм. Болшинството маркучи са оборудвани с метална спирала за работа под вакуум и за заземяване но транспортната линии или минимум с кабелна нишка за заземяване.


Маркучи за газ

Маркучите за заваряване са изработени от синтетична гума и са предвидени за транспортиране на кислород, ацетилен и пропан газ. Маркучите се произвеждат в общоприетите стандартни за заваръчните инструменти диаметри: Ø6, Ø8, Ø9, Ø13 и Ø15. Продуктите отговарят на стандарт EN 559 и са с работно налягане от 20 бара.

Въздуховоди

Серията е предназначена за транспортиране на газообразни медии с помощта на минимално налягане или вакуум. Отличителни параметри са температурния диапазон на транспортираните медии (от -260°С до +1100°С), произвежданите диаметри (до Ø900 мм) и разбира се широк диапазон от химически агресивни газообразни медии, на които маркучите са устойчиви.


Киселинно устойчиви маркучи

Маркучите устойчиви на течни химически агресивни медии са изработени от етилен-пропилен-диен каучук (EPDM – ethylene propylene diene rubber) и омрежен полиетилен (XLPE – cross-linked polyethylene). Подходящи са за транспортиране на киселини и основи в условията на вакуум и/или налягане, температурен диапазон от -15°С до +70°С и диаметри от Ø19 мм до Ø100 мм.

 

Маркучи за вода

За разлика от битовите (градински) маркучи за вода индустриалните маркучи за вода са с повишено работно налягане (до 60 бара) и широк диапазон от диаметри (от Ø10 до Ø254 мм). Съществуват модели с възможност за работа на вакуум до 0,9 бара и температура на горещата вода (или пара) до 210°С. Към тази серия спадат плоските маркучи, които се използват за транспортиране на вода в строителството и селското стопанство. Останалите модели с кръгло сечение се произвеждат със или без спирала и се използват с оглед разположението на маркуча и помпата. Произвеждани диаметри: от Ø4 мм до Ø254 мм.

Маркучи за гореща вода и пара

Серията маркучи за гореща вода и пара включва предимно каучукови (EPDM) маркучи със и без метална спирала, текстилна или метална оплетка. Покриват температурен диапазон от -30°С до +250°С и работно налягане до 18 бара. Предлагат се в диаметри от 10 мм до 127 мм. Маркучите се срещат като елемент от индустриални инсталации и като охлаждащи маркучи за двигатели с вътрешно горене при автомобили, лодки и други моторни превозни средства.

Маслоустойчиви и бензиноустойчиви маркучи

Тази група маркучи се дели на две под групи: Маркучи за транспортиране на гориво-смазочни материали и маркучи предназначени за работа в маслена среда. Към първата група спадат всички модели маркучи предназначени за транспортиране на горива (бензин, дизел, биодизел) с различно ароматно съдържание, а към втората маркучи с други предназначения, но устойчиви на въздействието на масла, греси и други идентични медии. Такива са например маркучите за компресори, които са предназначени за транспортиране на въздух под налягане, но устойчиви на маслената мъгла, която възниква в компресора и достига до маркуча. Работен температурен диапазон: от -20°С до +90°С. Диаметри: от Ø3,2 мм до Ø152 мм.

Термично изолирани маркучи за газообразни медии

Произволна комбинация от клип въздуховоди, между които е поставена изолация. Целта на изолацията най-често е да не се затопля зоната около въздуховода с горещ въздух, както и да се запази максимално дълго тази температура без да се понижава. Произвежда се по указания на клиента като двата използвани въздуховода се избират съгласно конкретните работни условия и изисквания. Произвеждани диаметри: от Ø38 мм до Ø900 мм

Антистатични маркучи за газообразни медии

Химически маркучи

Предвидени за работа в контакт с химически агресивни медии и среди тази група маркучи е със максимална химическа устойчивост. Изработени от материали като етилен-пропилен-диен каучук (EPDM – ethylene propylene diene rubber) и омрежен полиетилен (XLPE – cross-linked polyethylene).  Задължително е при избора на съответния маркуч да се направи консултация със специалист или таблицата за химическа устойчивост на материалите. Произвеждани диаметри: от Ø38 мм до Ø900 мм

Силиконови и неопренови маркучи за горещ въздух

В групата влизат маркучи изработени от стъклена тъкан със силиконово или неопреново покритие и метална спирала. Изработват се в диаметри от Ø13 мм до Ø305 мм в един или два слоя тъкан. Неопреновите маркучи са с температурен диапазон от -35°С до +135°С, а силиконовите работят в диапазона от -70°С до +250°С. Маркучите се използват предимно за транспортиране на горещ въздух под вакуум и налягане, както и за транспортиране и сушене на гранулат при производството на ПЕТ преформи.

Средно и високотемпературни маркучи

Маркучите пригодени за работа при повишени температури са предимно въздуховоди за ниско налягане и температури до +1100°. Изработват се от стъклени и/или силикатни тъкани с покритие от неопрен, силикон, Viton™ или Hypalon™. Произвеждани диаметри: от Ø38 мм до Ø900 мм

Вакуумни маркучи за отработени газове

Маркучите от тази серия се използват за аспирация на изгорели газове от двигатели. Намират приложение в сервизната дейност на всякакъв тип моторни превозни средства (автомобили, лодки, кораби, други). Най-разпространени са следните два типа: маркучи за наземен монтаж, които са устойчиви на деформация вследствие на външни механични натоварвания и маркучи за вертикален монтаж, които са свързани към монтирана на тавана аспирация. Устойчиви са на температури до +300°С и винаги е необходимо да се присъединяват посредством арматура към ауспуха на моторното средство.

Вентилационни маркучи

Вентилационните въздуховоди се използват за климатизация на затворени пространства и обикновено въздухът, който преминава през тях е в диапазона от +10°С до +40°С. Спецификата на индустриалните вентилационни маркучи касае работната среда, в която те се намират. Често тя е силно запрашена, химически агресивна или вибрационна. Няколко модела от серията са устойчиви на външни механични натоварвания и това ги прави удачни за наземен монтаж. Диаметрите на вентилационните маркучи са в диапазона от Ø100 мм до Ø900 мм.

PVC маркучи

Серията включва маркучи с преобладаващо съдържание на PVC, които са произведени предимно по технологията на екструдирането. В случай че е налице усилващ елемент, то това може да бъде спирала (метална или от PVC) или текстилна оплетка. Температурния диапазон на работа е от -10°С до +50°С. PVC маркучите са универсален продукт подходящ за транспортиране на течни, твърди и газообразни медии с разнороден химичен състав, произвеждат се в диаметри от Ø2 мм до Ø500 мм и вследствие на това намират с широко приложение в индустрията.

Маркучи устойчиви на външни механични натоварвания

Наличието на метална или PVC спирала в един маркуч е гаранция за устойчивост на вакуум и пълно запазване на светлия отвор при огъване на маркуча (не се пречупва). При тези маркучи настъпва трайна деформация вследствие на външни механични натоварвания (удар, натиск/настъпване от хора и/или превозни средства). С помощта на полиуретанов шлаух, който служи за спирала се постига устойчивост на всички споменати натоварвания. Маркучите с полиуретанова спирала поддават на натиска и в последствие възстановяват първоначалната си форма. Серията се изработва в диаметри от Ø50 мм до Ø200 мм. Отлична приложимост във всички случаи когато се изгражда наземна аспирационна инсталация.

Температурно устойчиви маркучи от вулканизиран каучук

Антистатични маркучи

Маркучите принадлежащи към настоящата категория са с разнородно приложение от гледна точка на транспортираната медия. Различна степен на антистатичност се постига чрез заземяване на металната спирала на маркуча или с помощта на добавки към изходната суровина преди изработката му. Повърхностното съпротивление на материалите, от които са изработени маркучите може да бъда намалено до стойности между 103Ω - 104Ω чрез включването на проводими добавки. Тези добавки образуват мрежа от проводими частици (обемна проводимост) в контакта помежду си. Друга възможност е включването на антистатични химически вещества в еластомера, при което  могат да бъдат постигнати стойности на повърхностно съпротивление от 108Ω (повърхностна проводимост). Съгласно BGR 132 (елиминиране на риска от статичен заряд) възникването на огън може да бъде избегнато чрез ползването на маркучи със заземена метална спирала. Разстоянието между намотките на спиралата не трябва да надвишава 3 см, нейното припокриване  с материал трябва да е бъде по-малко от 2 мм.

Маркучи и присъединителни елементи за ХВП

Съгласно актуални норми и стандарти маркучите и присъединителната арматура, които са предвидени за използване във фармацията и хранително вкусовата промишленост са напълно безопасни и не влияят на медиите, които биват транспортирани през тях. Отличителен белег на тези маркучи е устойчивостта им на високи температури и химикали, с които се извършва почистването след режим на работа. За изработката на маркучите се използват полиуретан, силикон, модификации на каучук неотделящи мирис; арматурата се изработва от полиуретан или неръждаема стомана.

Устойчиви на микроби и хидролиза полиуретанови маркучи

С помощта на съответните добавки към полиуретановата субстанция, от която се изработват маркучите, крайните продукти добиват свойства, които са заложени и целенасочено проектирани. Така например за нуждите на едро- и дребно габаритните почистващи (комунални) машини са необходими маркучи резистентни на микроби и хидролиза. За тези и други хигиенни дейности тази серия маркучи е най-точното решение.

Трудно запалими маркучи от полиуретан или вулканизиран каучук

С помощта на специална добавка към изходната суровина се постига необходимата устойчивост на огън, лъчиста топлина и дори пръски от течни метали. Често като покритие или основа на маркучите се ползват стъклени или силикатни тъкани. Това са предимно многофункционални маркучи, които са поставени в огнеопасна среда или за защита на кабели и други маркучи работещи в близост до пещи или други източници на топлина. Някои от моделите са устойчиви до температури от 450°С, кратковременно до 800°С.

Високоустойчиви на триене полиуретанови маркучи

Серията PU маркучи са специална разработка за дървообработващата и мебелната промишленост. Маркучите са произведени от полиуретан, съдържат допълнителна съставка срещу възпламеняване и съгласно DIN 4102 В са трудно запалими, за което маркучите имат и сертификат. Притежават вградена стоманена спирала, позволяваща заземяване на транспортната линия и отвеждане на статичното електричество. Температурен диапазон на експлоатация е от -40°C до +100°C, с възможност за кратковременна работа на 125°C. Маркучите са с отлична ултравиолетова и озонова защита.. Абразивните маркучите от  са прозрачни и устойчиви на масла, горива и разтворители.

Моделът PU се произвежда от препокрито полиуретаново фолио:

- с дебелина 0,4-0,5 мм; Маркучът е предвиден за изсмукване и пневмотранспорт на дребни прахообразни частици. Удачно е вграждането му в инсталации с подвижни агрегати, тоест в машини със значителни вибрации и движение на маркуча;

- с дебелина 0,7 мм; Подходящ е за транспорт на изискващи по-голяма устойчивост на триене частици, като стружки и стърготини и е удачен за изграждане на неподвижна транспортна линия с произволен триизмерен профил;

- с дебелина 1,4 мм; Подходящ е за изграждане на аспирации в машини за първична обработка на сурова дървесина където отпадъците са с едри и силно абразивни;

- - с дебелина 2,0 мм; Подходящ е за изграждане на аспирации в машини за първична обработка на сурова дървесина където отпадъците са с едри и силно абразивни;

Последно променена вПонеделник, 09 Октомври 2017 16:13

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Нови продукти

  • 100% качествени продуктигарантирано
    качество
  • Бързи доставкидоволни клиенти
    в цялата страна
  • Свържете се с нас

    +35962 606800      +35988 7795743

Вход

създай акаунт